Team

Meet with our people behind the move.

Team
Abhishek Bhingarkar
Team
Aditi Renake
Team
Chaitanya Risbud
Team
Durga Sadekar
Team
Gaurav Bhide
Team
Juee Gogte
Team
Kashmeera Kulkarni
Team
Nidhi Dhonde
Team
Nikhil Dandekar
Team
Nikhil Kanojia
Team
Prachi Rishi
Team
Pushkar Phansalkar
Team
Radhika Kulkarni
Team
Rohan Patwardhan
Team
Rupesh Badambe
Team
Saee Kanekar
Team
Sanika Karjatkar
Team
Shalaka Sapate
Team
Shauri Sulakhe
Team
Shubhankar Deshpande
Team
Soham Dixit
Team
Srushti Bhave
Team
Makarand Ketkar