Our Team

Meet with our people behind the move.

Team
Shauri Sulakhe
Team
Pushkar Phansalkar
Team
Nikhil Dandekar
Team
Nikhil Kanojia
Team
Poorva Kamathe
Team
Srushti Bhave
Team
Sanika Karjatkar
Team
Varun Kher
Team
Abhishek Bhingarkar
Team
Sameet Desai
Team
Chaitanya Risbud
Team
Prajakta Gharpure
Team
Mayuresh Kulkarni
Team
Makarand Ketkar
Team
Rohan Patwardhan